Registrácia

Registrácia je možná na mieste v deň pretekov.

do spustenia registrácie

: : :